Norrköping

Rost bakom vattenläckan

Det var en rostskada som orsakade den stora vattenläcka som ledde till att delar av Norrköping blev utan dricksvatten i förra veckan.

Enligt Norrköping Vatten rör det sig om en gjutjärnsledning som är nedgrävd på 60-talet och bolaget har ännu inte tagit ställning till om den ska lagas eller om man istället ska dra en ny ledning en bit ifrån den nuvarande.