Bidrag ska öka kunskapen om invandrare

Nutek satsar en miljon kronor för att stimulera integration i Östergötland. Målet är att öka kunskapen om invandrarnas kompetens.
Med hjälp av pengarna ska Östsam, Länsstyrelsen, flera kommuner i länet och forskare från Nutek öka intresset för integration och tillväxt i länet. - Ett av projektets mål är att öka kunskapen om hur invandrarnas kompetens kan tas till vara på i arbetslivet, säger Stefan Berry, projektledare på Nutek.