Utbildning om åldrande startar

Till hösten startar en unik magisterutbildning i Norrköping. Utbildningen handlar om äldre och åldrande.
Syftet är att studera åldrandets innebörd i det moderna samhället samt äldres sociala och politiska villkor i samhället. Statsvetaren Welat Songur, ansvarig för utbildningen, säger att de vill studera äldre som aktiva medborgare och inte som passiva och hjälplösa.