Stor militärövning inledd

I dag inleddes den militära övningen Våreld i Östergötland. 6 000 värnpliktiga och 1 500 officerare från regementen i hela landet deltar.
Under måndagen kommer ingenjörsförband att bygga broar över Motala ström samt Göta kanal i Borensberg. Senare i dag besöker försvarsministern Leni Björklund övningen.