Kronofogden på rull

Kraftiga nedskärningar kan tvinga kronofogdemyndigheterna i landet att i framtiden ersätta nedlagda kontor med bussar.
Uppemot var fjärde anställd kan komma att försvinna och då kan rullande kontor vara en lösning för att inte försämra servicen. Det säger Anders Brännholm, regionkronodirektör för Östergötland och Jönköpings län.