Sämre service för funktionshindrade

Idag stänger receptionen för sjukgymnastiken på Vrinnevisjukhuset. Anledningen är att man vill spara in på personal och minska antalet receptioner.
Detta gör att de patienter som ska till sjukgymnastiken måste gå till kirurgavdelningens reception, en sträcka på ett par hundra meter. Anita Björnson som är en av de drabbade tycker att det är skamligt att hon och andra rörelsehindrade som redan har svårt att förflytta sig ska drabbas.