Fler invandrare får jobb

Andelen invandrare som har jobb har ökat för varje år sedan 1997. Det visar en ny rapport från Integrationsverket.
Sedan 1997 har andelen invandrare som har jobb ökat år från år. Det ser man hos Integrationsverket som ett bevis på att integrationspolitiken åtminstone delvis varit lyckad under senare delen av 90-talet. Men sammantaget är bilden ändå mörk. Att få in nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden är det som idag har högsta prioritet för att komma åt problemet, enligt Integrationsverket. Statistiken visar att knappt hälften av de invandrare som bott i sverige i upp till fyra år hade jobb förra året.