Fritidspolitiker kritiseras i miljöfrågor

Många kommunala fritidspolitiker har för dåliga kunskaper om miljöbalken och ibland till och med struntar i att följa lagen. Det hävdar Naturarbetareförbundet som företräder landets miljöinspektörer.
Facket är kritisk till att stora delar av miljööversynen flyttades över från stat till kommun när den nya Miljöbalken trädde i kraft för fyra år. Kommunpolitikerna klarar nämligen inte av det ökade ansvaret anser förbundet. Just nu pågår en unik rättegång i Svea Hovrätt där hela miljönämnden i Enköpings kommun står åtalad för tjänstefel.