Kvinnokropp var försvunnen 19-åring

Den kropp som hittades söder om Linköping i fredags kväll har har nu identifierats som den kvinna som försvann från Linköping i november.
Identifiering har skett med hjälp av tandkort. Undersökningen av kroppen fortsätter för att om möjligt fastställa dödsorsaken. I nuläget finns inget tyder på att kvinnan utsatts för våld.