Etiska rådet fortsätter trots kritik

Det etiska rådet som finns i Norrköping kommer att få fortsätta sin verksamhet dom kommande tre åren. I alla fall föreslår kommundirektör Björn Johansson detta till politikerna.
Etiska rådet skapade efter Motalaskandaler och Estoniakatastrofen, när etiska synpunkter verkade vara en bristvara. En nyligen genomförd utvärdering visade att rådet utnyttjas dåligt och att uppdraget upplevts som otydligt. Nu ska en undersökning göras för att se vilka etiska problem som politikerna ställs inför i sitt arbete.