Förbättrad vinst för Tekniska Verken

Tekniska Verken koncernen i Linköping gjorde en vinst på 194 miljoner kronor i fjol. Det visar bokslutet som presenterades i dag.
Resultatet är en förbättring med åtta miljoner kronor jämfört med året innan. Samtliga affärsområden inom moderbolaget uppges ha förbättrat sina resultat. Linköping Biogas är det enda dotterbolaget som inte nådde plusresultat. Tekniska Verken ägs av Linköpings kommun och består av ett moderbolag samt sju dotterbolag.