Föräldrar beredda ta över nedläggningshotad skola

Föräldrarna i Kvarsebo och Simonstorp utanför Norrköping är beredda att själva ta över ansvaret för sina barns skolor, om politikerna i Norrköping beslutar sig för att lägga ner dem.
Egentligen skulle ett beslut ha fattats ikväll om framtiden för skolan, men politikerna har valt att skjuta upp beslutet en månad. - Varje gång det ska sparas så kommer landsbygdsskolorna i Simonstorp, Kvarsebo och Vikbolandet upp till debatt, säger Björn Colliander. Han efterlyser ett policybeslut från politikerna om landsbygden i stort.