Konsulenter ska granska äldrevården

Nu ska äldrevården i Östergötland kontrolleras hårdare. Tre konsulenter ska resa runt och inspektera äldreboenden i länet för att kunna ge mer kunskap till politikerna.
Göran Persons vallöfte, att anställa äldrekonsulenter till landets kommuner, har nu blivit verklighet. Förra veckan anställdes nämligen tre personer som skall utöva tillsyn över äldreboenden i länet. Resultaten skall ligga till grund för vilka beslut som fattas när det gäller att göra förändringar inom våren. Eva Sandler Johanson på Kommunalarbetarförbundet är inte odelat positiv. Hon tror att konsulenterna kan göra ett bra jobb men ser kärnfrågan, lönerna och arbetsmiljöförhållandena, som grunden till många av problemen inom vården. Hon anser att de styrande politikerna själva borde ge sig ut i verksamheten för att få en större kunskap och insikt.