Dyster prognos för småkommuner

Mindre kommuner med långa pendlingsavstånd till en central ort kommer att ha svårt och klara sig i framtiden.
Det säger Mats Svegfors som på uppdrag av regeringen utreder kommuners, statens och landstingets ansvarsområden i den kommunala verksamheten. Ett problem är att kommunerna fått allt fler uppgifter samtidigt som allt färre människor i yrkesför ålder bor i kommunerna, säger Mats Svegfors. Han tror att det kommer att en bli avsevärt besvärligare situation för mindre kommuner om några år.