Skyddsjakt på skarv tillåtet vid Roxen

Även i år får fiskare i Roxen jaga skarv. Länsstyrelsen ger föreningen för Roxens fiskevårdsområde tillstånd till skyddsjakt.
Jakten, som ska förebygga skador på yrkesfisket, omfattar även äggprickning av skarvägg under hela häckningsperioden. Länsstyrelsen säger samtidigt i sitt beslut att jaktansökningar i framtiden kommer kräva bättre motiveringar. Orsaken är en nyligen färdigställd plan för jakt på just skarv.