Frukost på fritids tas bort i Motala

Stängda biblioteksfilialer och indragen frukost på fritids. Det är två exempel på nedskärningar som bildningsnämnden i Motala beslutade om igår för att klara av sitt sparbeting på 19 miljoner kronor.
Det är biblioteksfilialerna Godegård och Fornåsa som försvinner. Kommunen kommer också att dra ner på idrottsanläggningar och det kommer bli en kraftig minskning av antalet sommarjobb för ungdomar.