Irakier i Östergötland följer krigsutvecklingen

Rima Noama, irakiska bosatt i Norrköping, tog emot nyheten om anfallet mot Irak via TV:n i morse. Hon är nu oroad för hur det ska gå.
Rima Noama är emot ett krig i Irak. Hon tror att ett sådant krig främst kommer slå mot civilbefolkningen och att Saddam Hussein kommer att klara sig. Hon berättar hur svårt det är att leva i ett land som ligger i krig. Det är svårt att få tag i mat och man måste hushålla på alla varor. Till och med mjöl är en vara som befolkningen måste vara rädd om, för man vet inte hur länge det måste räcka. Hela tiden som spänning stigit i området har familjen följt utvecklingen genom radio och TV. De har tänkt på hur landets befolkning har det, och hur de kommer att drabbas av att bomber fälls över landet.