Inget röster från 16-åringar i valet i Norrköping

Det blir troligen inte möjligt för 16-åringar att rösta i kommunvalet i Norrköping år 2006. Kommunens demokratiutskott föreslår att motionen om frågan avslås.
Frågan väcktes av vänsterpartisten Roberto Gonzales-Cabezas i en motion nyligen. Men demokratiutskottet, som utrett frågan, föreslår alltså att motionen avslås. Istället ska en mötesplats bildas, där politiker och ungdomar regelbundet kan mötas för att diskutera ungdomsfrågor. Olika insatser i skolan kan också betyda att valdeltagandet bland förstagångsväljare ökar, tror demokratiutskottet.