Motalaborna ska uppmärksammas på naturområden

Samtliga hushåll i Motala kommun kommer att få en bok som presenterar delar av den natur som finns i närområdet.
Genom boken ska invånarna uppmärksammas på naturen och av de 800 objekt som finns i kommunens naturvårdsprogram, presenteras ett 50-tal i boken.