Fritidsfiskarna tar upp mest fångst i Vättern

De som fiskar i Vättern på sin fritid, tar upp mer fisk än vad yrkesfiskarna gör.
Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Jönköping har gjort. Sammanlagt fångades över 90 ton fisk i Vättern år 2000. Enligt länsfiskekonsulenten Anton Halldén, är det positivt med mycket fiske. Det är nyttigt att vara ute i naturen och fiske är avkopplande. Desstom utvecklas fisketurismen i områdena runt Vättern.