Asfaltkartell leder till stämning

Konkurrensverket stämmer 11 företag som misstänks för olagligt kartellsamarbete i asfaltbranschen. Verket kräver 1,6 miljarder kronor i skadestånd av bolagen, bland annat Bygg och miljö i Östergötland. Markbyrån i Åtvidaberg, som erkänt sin medverkan, slipper däremot betala skadestånd.
Bland de misstänkta företagen finns Skanska, NCC och Peab. Markbyrån i Åtvidaberg var först att erkänna sin del i kartellen och har sedan dess samarbetat med Konkurrensverket. Företaget har bland annat försett verkets utredare med betydelsefull information. Konkurrensverket befriar därför Markbyrån i Åtvidaberg från skadestånd. De kommuner som pekas ut som särskilt drabbade är bland andra Åtvidaberg och Linköping. Det var i oktober 2001, som Konkurrensverket gjorde gryningsräder hos ett antal företag i asfaltbeläggningsbranschen. Det var tre anställda vid NCC i Östergötland samt en företrädare för Markbyrån i Åtvidaberg som gjorde verket uppmärksamt på kartellsamverkan. NCC och Skanska har erkänt medverkan.