Led heliga Birgitta av epilepsi?

Led heliga Birgitta av epilepsi? Det har forskaren Anne-Marie Landtblom undersökt. Men svaret är fortfarande ovisst.
Hon har, med hjälp av fotografier, undersökt Birgittas kranium för att se om det finns en koppling mellan epilepsi och religiösa upplevelser. En urgröpning i skallbenet som skulle kunna vara en hjärnhinnetumör syns. Det är ingen sällsynt orsak till epilepsi, säger Landtblom. Samtidigt levde heliga Birgitta ett intensivt liv och blev 70 år, något som skulle tala emot tesen att hon led av epilepsi. Patienter är ofta märkta av sjukdomen, enligt forskaren.