Barn hos kronofogden pga föräldrars skulder

Flera östgötska barn och ungdomar har registrerade skulder hos kronofogdemyndigheten på grund av obetalda fordonsskatter och parkeringsavgifter.
Det är föräldrarna som skriver över bilen på barnet för att själva undgå betalningsanmärkningar och om föräldrarna har egna skulder så behöver dessa inte lämna ifrån sig fordonet vid en eventuell utmätning eftersom det står skriven på barnet. I Östergötland är det idag 27 minderåriga som tillsammans har skulder på 112.000 kronor vilket kommer att få konsekvenser när de sedan blir vuxna, det kan till exempel bli svårt för dem att låna pengar på banken, skaffa telefonabonnemang o hyra lägenhet. Kronofogdemyndigheten kan inte göra något åt problemet, eftersom man inte kan hindra personer att äga saker.