Svårare för vuxna att skriva över bilar på barn

Det ska nu bli svårare för vuxna personer att skriva över sitt fordon på barn.
Många barn hamnar i kronofogdemyndighetens register på grund av att föräldrarna skrivit över bilen på barnen och sedan struntar i att betala parkeringsavgifter och fordonskatt. Enligt ett nytt förslag från Riksskatteverket ska den som brukar en bil som en minderårig äger också ska registreras som användare. På så vis blir det också brukaren som ansvarar för fordonsskatt och parkeringsavgifter. Vägverket ska nu ta ställning till förslaget och när en eventuell lagändring kan bli aktuell är oklart. Idag är 901 barn restförda i kronofogdens register med omkring 5 miljoner kronor i obetalda fordonsskatter o felparkeringsavgifter, 27 av dom finns i Östergötland där varje barn i genomsnitt är skyldig i genomsnitt 4000 kronor.