Skogsägare tar strid för brandflyget

Lantbrukarnas Riksförbund och Skogsindustrierna uppmanar försvarsminister Leni Björklund att rädda det så kallade brandflyget.
- Det är viktigt att snabbt kunna få grepp om bränder. Förra säsongen upptäckte brandflyget 265 bränder på ett tidigt stadium, säger Sven Lundell är skogsdirektör för LRF Skogsägarna. Brandflyget patrullerar så gott som dagligen över bland annat de östgötska skogarna under sommaren, men räddningsverket har inte längre råd att bekosta det nationella systemet för skogsbrandsbevakningen. Kostnaden uppges vara drygt åtta miljoner kronor. - Vi ber försvarsministern att ompröva beslutet. Vi tycker att den här kostnaden är låg och att det är rimligt att staten tar den, säger Sven Lundell.