Fler fall går till hyresnämnden

Antalet ärenden vid landets tolv hyresnämnder ökade under 2002 med 12 procent. Störst var ökningen i medelstora städer, bland annat i Linköping. Det visar en sammanställning som Hyregästföreningen har gjort.
Hyresgästföreningen tolkar resultatet som att det tuffa hyresklimatet i storstadsregionerna nu börjar sprida sig till mindre orter. Ärenden där antalet ökade kraftigt, gällde bland annat fall där hyresvärden ville höja hyran mer än vad hyresgästen ville gå med på. Ökade gjorde även antalet fall av uppsägningar från hyresvärdens sida.