Brist på kyrkomusiker inom Svenska kyrkan

Kyrkomusiker har blivit ett bristyrke inom Svenska kyrkan. Var tionde tjänst är vakant, och i Linköpings stift fattas 15 musiker. Kyrkobesökarna i Östergötland får ibland sjunga helt utan ackompanjemang, säger stiftsmusiker Karin Wall-Källming i Linköping.
Obekväma arbetstider och tjänstgöring under storhelgerna till en lägre månadslön än i kommunala musikskolan är några orsaker till att allt färre vill jobba som kyrkomusiker. I Linköpings stift försöker man komma åt problemet, bland annat genom att som enda stift i landet erbjuda musikelever lön under praktiktiden som kyrkomusiker. Man ordnar även fortbildning och träffpunkter för den personal man har, säger Karin Wall-Källming. Dessutom har man ett samarbete med kommunala musikskolan för att stärka möjligheten att hitta nya musiker.