SIF utreder elöverkänslighet på arbetet

Fackföreningen SIF har i en enkätundersökning gått ut till sina medlemmar i landet för att kartlägga problemen med elöverkänslighet på arbetsplatsen.
Börje Sjöholm som arbetar med arbetsmiljöfrågor på SIF säger till Sveriges Radio Östergötland att dagens arbetsmiljöarbete till stor del handlar om stressrelaterade problem. Därför vill SIF nu se om besvären med elöverkänslighet fortfarande finns kvar bland medlemmarna, eller om det arbete som har gjorts för att förebygga elöverkänslighet har gett resultat. Det man frågar om i enkäten är symptom som rinnande näsa, torra slemhinnor, sveda, värk i ögonen, huvudvärk, onormal trötthet och koncentrationssvårigheter. 800 personer har svarat på enkäten och resultatet väntas presenteras inom en månad.