Linköping

Linköpingsforskare studerar biogas i Europa

Den enda svensk som lyckades få ett sommarstipendium från det internationella forskningsinstitutet i Wien är Kristina Difs på Linköpings universitet. Hon skall bland annat studera potentialen för biogas i Europa.

Kristina Difs bedriver doktorandstudier på avdelningen för energisystem vid Linköpings universitet, bland annat studerar hon uthålligheten i energisystemet ur ett miljöperspektiv.

För forskningsinstitutet i Wien, IIASA, skall hon studera hur hur stor potentialen är för att producera biogas från avfall och reningsverk i Europa.

Hon skall också ta reda på hur man på bästa sätt använder färdigproducerad biogas för att förhindra utsläppen av växthusgaser.