Strålskyddsinstitutet söker provtagare

Statens strålskyddsinstitut, SSI, söker provtagare av betesgräs i Östergötland. Skulle Sverige drabbas av radioaktivt nedfall måste man nämligen snabbt kunna ta prover på kornas betesgräs för att avgöra om mjölken är användbar eller inte.

Det är SSI, som tillsammans med frivilligorganisationerna Svenska Lottakåren, Kvinnliga bilkåren och Svenska blå stjärnan som söker folk i Östergötland.

Vid ett skarpt larm från SSI ska provtagarna åka ut till förutbestämda gårdar och ta prover från dom fält som används för bete. Allt för att snabbt kunna avgöra om mjölken kan användas eller inte, och Lena Wallberg på SSI försäkrar att det inte är farligt att jobba som provtagare.

- Aldrig, skulle det bli ett radioaktivt utsläpp och mätningar från tillexempel flygplan visar att halterna är höga så går vi aldrig ut och mäter. Det är bara om man är osäker på om det överhuvudtaget finns någon radioaktivitet som det är aktuellt att mäta, säger Lena Wallberg.

Anton Frank
anton.frank@sr.se