ÅTVIDABERG

Tungmetaller läcker fortfarande i Bersbo

Det läcker fortfarande ut en hel del tungmetaller från den gamla koppargruvan i Bersbo utanför Åtvidaberg, trots stora saneringsåtgärder.

När tungmetaller når grundvatten och vattendrag kan det orsaka skador på både människor och miljö.

Trots omfattande försök att hindra att tungmetaller från gammalt gruvavfall når grundvatten och vattendrag så läcker det fortfarande ut stora mängder tungmetaller i miljön varje år, vilket kan orsaka skador på både människor och miljö.

I själva bergskrossen som blivit kvar efter gruvbrytning finns det en hel del metaller kvar. För att hindra att de läcker ut har flera av de stora gamla gruvorna i landet sanerats genom att flera lager av jord, sand och lera lagts ovanpå.

Studier har visat att metallhalterna i fisk i närheten av den gamla gruvan i Bersbo har minskat, men allt är inte frid och fröjd för det. Enligt kemisten Bert Allard som är professor vid Örebro universitet är nämligen markkemin där gruvresterna ligger oftast för sur, vilket gör att metallerna hur väl de än är täckta, kommer att fortsätta läcka ut i miljön.

- Man får ändra kemin, vilket kan vara möjligt genom att injicera material, men det här är en forskningsuppgift, säger Bert Allard.

I och med den enorma prisuppgången på de flesta metaller har en del av de gruvor som en gång lagts ner nu blivit intressanta igen. I norra Uppland planerar man för fullt för att återigen öppna upp den gamla gruvan i Dannemora. Geologen Lennart Falk som är grundare av det nya gruvbolaget där säger att de tänker lösa avfallsproblemet med hjälp av de gamla gruvgångarna och helt enkelt lägga tillbaka avfallet under jord. Bert Allard tror att metoden kan vara bra även om den inte går att tillämpa överallt.

- Nu räcker väl inte hålen, för det kanske blir mer avfall än det man bryter ut, men i princip tror jag att det är en bra metod, menar han.

Pelle Zettersten/Marie-Louise Kristensson
pelle.zettersten@sr.se