LINKÖPING

Bebisar inte välkomna

Spädbarn stör ordningen på den forskningsetiska nämndens möten i Linköping.

Det beskedet fick politikern Kikki Göransson som är ledamot i nämnden, när hon meddelade att hon vid två tillfällen planerade att ta med sin fyra veckor gamla bebis.

Den forskningsetiska nämnden består av sexton personer och har möten en gång i månaden som tar cirka tre timmar. Ordföranden Magnus Ekman och Kikki Göransson har olika syn på om det är möjligt att delta i diskusionen, fatta beslut och samtidigt ha ett spädbarn i rummet.

- Det här är ju en nämnd där vi prövar forskningsprojekt, menar Magnus Ekman. Där föredras ärenden och sedan vidtas diskussion i varje ärende, och det är ju klart att ett barn i den åldern kanske kan bli oroligt under tiden och på det sättet uppfattar jag att diskussionerna kan störas.

Kikki Göransson å sin sida vill ha en annan syn på småbarnsföräldrar deltagande i politiken.

- Jag vet ju min kapacitet, och det är väl upp till mig att avgöra om jag tycker det är besvärligt att vända papper på ett möte eller inte., säger hon.

Några lagliga rättigheter att ta med sitt barn till ett nämndemöte verkar inte finnas och enligt Jämo handlar det inte om diskriminering, något ordförande Magnus Ekman också dementerar.

- Jag hade haft samma uppfattning om det vore en man som ville ha med sig sitt spädbarn till ett sådant här sammanträde, säger Magnus Ekman som drar paralleller till arbetsmarknaden i stort där han menar att det inte är vanligt att föräldrar tar med små barn.

Men Kikki Göransson säger att skillnaden är att på en arbetsplats finns det klara regler om vad som gäller.

- Jag efterfrågar tydligare regler och finns det sådana så respekterar jag det, men här verkar det ju mest vara ordförandens uppfattning om att det är olämpligt.

Katarina Wahlström/Marie-Louise Kristensson
katarina.wahlstrom@sr.se