Linköping

Avstängda Drottninggatan påverkar även bussresenärer

Det har blivit en del förändringar för busstrafiken i centrala Linköping idag efter att delar av Drottninggatan har stängts av.

Sträckan mellan S:t Larsgatan och Hamngatan ska få ny beläggning och är därför avstängd under resten av månaden och en vecka in i juni.

Avstängningen av Drottninggatan innebär en del förändringar för busspassagerarna:

– Hållplats Köpmansgränd får vi flytta till Linnégatan som ligger parallellt med Drottninggatan, så det är ett hundrafemtiotal meter som man får bege sig för att hitta de ersättande hållplatserna, säger Lasse Flintsberg som är hållplatsansvarig på Östgötatrafiken.

Förändringen gäller alla bussar som normalt sett stannar vid Köpmansgränd, en hållplats som i normala fall är mycket trafikerad:

– Det rör sig om ett antal hundratal busspassager vid just den här hållplatsen som är en av de mest trafikerade hållplatserna efter Trädgårdstorget, säger Lasse Flintsberg.