Vårdanställda i Motala testar ny arbetsmodell

Motala lasarett testar en ny arbetsmodell för att få ner sjukfrånvaron. Arbetstiden kortas med tio procent, tid som medarbetarna får använda till olika former av friskvård och rekreation.
På strokeavdelningen inom Medicincentrum och på kvinnokliniken inom Barn- och kvinnocentrum arbetar merparten av personalen enligt den nya modellen som ska testas året ut.