Sex östgötar inför rätta i hälerihärva

Idag åtalades sex östgötar och fem smålänningar för grova stölder och häleri vid Jönköpings tingsrätt. Åtalet gäller flera stölder vid Schenkers lager i Jönköping i slutet av förra året.