Vägarna ska blir säkrare - för grodor

Groddjuren i Östergötland går nu ännu en livsfarlig vår till mötes. För snart förflyttar de sig från övervintringsplatser till lekplatser och korsar då ofta vägar där de riskerar att bli överkörda. Därför ska Vägverket nu kartlägga dessa farliga övergångsställen för att kunna förbättra säkerheten för groddjuren.
Vägverket håller på att registrera uppgifter om groddjurens vägar för att försöka ta hänsyn till dem i sin vägplanering för tiden från 2005 genom att bygga tunnlar åt dem. Groddjuren är nämligen fridlysta. Man har bett kommuner och naturskyddsföreningar om hjälp men det är mest privatpersonerna som hört av sig. Men det är inte för sent att lämna uppgifter till Vägverket säger Hans Fransson i Jönköping. När vädret blir varmare och fuktigare börjar leken och då gäller det att vara observant, särskilt på kvällarna.