Norrköping

Skolverket kritiserar Norrköpingsskolor

Kommunledningen i Norrköping måste vidta åtgärder för att förbättra skolornas resultat. Det konstaterar Skolverket som sedan i höstas granskat kommunens skolverksamhet.

– Det är naturligtvis allvarligt eftersom det drabbar enskilda elever som inte får en tillräckligt bra utbildning, säger Ewa Hallberg, undervisningråd på Skolverket.
 

I sin rapport konstaterar skolverket bland annat att  kommunens skolor totalt sett ligger under riksgenomsnittet när det gäller kunskapsmålen.

Stora skillnader mellan skolorna
Dessutom varierar resultaten mellan kommunens olika skolor väldigt mycket. Detsamma gäller för de olika programmen inom gymnasieskolan och det här måste kommunen ta tag i, menar Ewa Hallberg:

– Vi har sagt till kommunen att skolornas resultat måste förbättras. Även om man nu är på väg uppåt i vissa avseenden finns det alldeles för många elever som inte når målen. 

”Saker måste bli bättre”
Skolverket kräver nu bland annat att kommunen blir bättre på att utvärdera och följa upp resultaten och att man verkligen sätter in åtgärder där det behövs: 

– Jag inser att det finns saker som måste bli bättre, säger Lars Stjernkvist (s), kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

Under riksgenomsnittet
Han säger också att han tycker att det är bra att skolorna granskas och att det finns flera saker i rapporten som oroar honom:

– Det som är allvarligt är att vi har inte tillräckligt bra resultat i Norrköping. Vi ligger under riksgenomsnittet och det som bekymrar mig mest är att vi inte förmår ge de barn som behöver extra stöd det de behöver.

Lisen Elowson Tosting
lisen.elowson@sr.se