Tre till sjukhus när arméövning urartade

Tre ungdomar från Linköping som deltog som statister under améns slutövning Våreld fick igår föras till sjukhus efter att ha skadats i övningen.
De tre var frivilliga från Birgittaskolan och skulle spela aggresiva demonstranter vid en övning utanför Borensberg. Men låtsasdemonstationen urartade när några soldater tog upp riktiga stenar och kastade på ungdomarna. En person fick en sten i huvudet och fick sys, en träffades i bröstet och en tredje fick ett astmaanfall under tumultet. Saken är polisanmäld och Försvarsmakten har tillsatt en egen utredning.