Bättre rening ett måste för Östersjön

Naturvårdsverket har nu kommit fram till vad som måste göras för att rädda Östersjöns syrefattiga havsbottnar.

Bland annat vill man förbättra reningen av avloppsvatten längs kusterna och se till att den fosfor som finns i havet och bidrar till övergödningen lagras på havsbottnarna.

Verket poängterar att det inte finns några snabba lösningar på problemen i Östersjön och att de föreslagna åtgärderna lindrar symptomen men inte gör någonting åt själva grundproblemet, att det släpps ut för mycket kväve och fosfor i havet.