Granbarkborren svärmar igen

Nu har skadeinsekten granbarkborre börjat årets svärmning och därför intensifierar Skogsstyrelsen nu sin övervakninga av skogarna i södra Sverige.

Årets svärmning är kraftigare än förra årets.

Granbarkborren trivs i döda och stormfällda träd och trots att ingen kraftig storm fällt nya träd i år är insekten på frammarsch.

– Det kan man nog säga. Det är ganska kraftig svärmning här och var. Det är mer aktivitet på granbarkborrarna nu än vid den här tiden förra året, säger Lennart Persson skogsvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Mer övervakning
Nu har alltså Skogsstyrelsen nu utökat sin intensivövervakning av granbarkborrarnas svärmningar i Sydsverige.

– Det är för att få koll på hur svärmningen ser ut, när den börjar och när den intensifieras. På så sätt kan vi ge skogsägarna råd när det är dags leta efter angripna träd.

Forsla bort innan juli
Som skogsägare bör man nu snarast ge sig ut och inventera sin skog i jakt på granbarkborre. Upptäcker man att det ligger brunt gnagmjöl i högar på liggande granar så är träden med största sannolikhet angripna av granbarkborre. Spindelnät på stående träd är ett annat tecken på angrepp.

– Då är det viktigt att man tar bort de här träden innan de nya brakborrarna hinner lämna träden. Skogsvårdslagen säger att de angripna träden måste vara borta ur skogen senast den första juli.

Anton Frank
anton.frank@sr.se