Sjätteplats för länet på pappaindexet

Östergötlands län kommer på sjätteplats på TCO:s pappaindex för 2002. Pappaindex får man fram genom att väga samman fäders andel av samtliga uttagna föräldradagar och andelen män av de föräldralediga. Högst pappaindex i länet har Finspång.
Enligt uppgifter från Försäkringskassan är de östgötska papporna föräldralediga i större utsträckning än riksgenomsnittet. Under 2001 tog drygt 43 procent av papporna i länet ut föräldrapenning i någon utsträckning, och det är ett par procent över riksgenomsnittet.