Fondpengar för bevarande av eklandskap

Styrelsen för Eklandsskapsfonden har beslutat att dela ut sammanlagt 276 000 kronor till 10 olika projekt som på olika sätt gynnar bevarandet av landskapen med ek inom Linköpings kommun.
Bland annat får Länsstyrelsen i Östergötland 50 000 kronor för ängs- och betesinventering och Jonas Hedin vid Lunds universitet får 40 000 kronor för projektet genetisk variation hos läderbaggen. Eklandskapsfonden verkar för långsiktigt bevarande av natur- och kulturvärdena i eklandskapet inom Linköpings kommun.