Åklagaren undersöker misstänkt arbetsmiljöbrott

Åklagare har beslutat att inleda förundersökning efter misstanke om arbetsmiljöbrott på Skärblacka bruk.
För ungefär ett år sedan avled en man på bruket efter att han föll 25 meter från ett ställningsbygge. En utredningsrapport från Haverikomissionen och Arbetsmiljöverket visade att säkerhetsrutinerna hade brustit på flera punkter, varför riktade rapporten skarp kritik mot de ansvariga. Nu vill alltså åklagaren se om det går att åtala någon för arbetsmiljöbrott.