Norrköping

Dyrare råvaror höjer priset på restaurangbesöket

Stigande livsmedelspriser har gjort restaurangnotan dyrare på många håll. De höjda priserna på råvaror har inneburit ökade kostnader för restaurangerna. På flera matställen i Norrköping uppges att det har blivit tuffare ekonomiskt, och att en del av kostnaderna tas ut på matgästerna.

Organisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare bekräftar att medlemmarna säger att maten har blivit dyrare att köpa in. En undersökning som organisationen har beställt visar att antalet restaurangföretagare som uppger att lönsamheten är dålig, har ökat från några procentenheter i slutet av förra året till en fjärdedel för första kvartalet i år.

På Café Hörsalen i Norrköping har man noterat en prisökning på mellan 20 och 30 procent sedan i januari. Det har medfört högre priser på menyn:

– För att erbjuda bra kvalitet på maten har vi fått höja priserna, säger ägaren Gülten Konac.

Restaurang Baccus har fått ökade livsmedelskostnader med på 25 procent på bara några månader och det är tufft, säger köksmästare Henrik Christensen:

– Det är en klar skillnad på marginalerna när det gäller råvaror, säger han.