Lägre vinst för Holmen

Papperskoncernen Holmen redovisar en rörelsevinst på 446 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en minskning med 188 miljoner jämfört med samma period förra året.

Omsättningen låg på närmare 4, 8 miljarder kronor, en ökning med 90 miljoner.

I delårsrapporten konstaterar bolaget bland annat att efterfrågan på tidningspapper minskade något i Europa under perioden, samtidigt som priserna gick ner.