Helikopter söker malm i Åtvidaberg

Om vädret tillåter så kommer en helikopter att börja flyga på låg höjd över delar av Åtvidaberg i helgen.

Det är ett stråk i trakten av de gamla koppargruvorna som intresserar gruvbolaget Zinifex som letar efter nya malmfyndigheter.

– Man flyger fram och tillbaka, fram och tillbaka och flyttar sig lite varje gång och så mäter man upp elektromagnetiska egenskaper i berggrunden, säger företagets svenska kontaktperson Leif Löfgren.

Flygningarna kommer att pågå i 8-9 dagar och ska ske mellan Åtvidaberg och Bankekind. Helikoptern befinner sig cirka 80 meter upp i luften och har ett mätinstrument hängande under sig.

Kan skrämma hästar
Mätapparaturen kommer att befinna sig 30 meter över markytan. Leif Löfberg säger att piloterna är erfarna men att det ändå finns en risk för att djur blir skrämda.

– De djur som är mest lättskrämda är hästar men får de bara springa fritt så går de undan. Får och kreatur reagerar inte speciellt mycket.

Just nu letas det metaller i marken på många håll i Sverige, framför allt i norr. Metallpriserna är höga just nu och i Åtvidaberg är de gamla koppargruvorna som lockar.

– Det finns gamla malmfyndigheter där. Det är intressant. Det finns en lovande geologi och det som hänt på sistone är att man fått fram nya mätmetoder som gör att man kan se flera hundra meter ner i marken. Det har ingen tittat på förr.

Långt till ny gruva
Men det är långt mellan överflygning och provborrningar. Först ska mätningarna sammanställas och analyseras och det finns en lång rad juridiska hänsyn som företaget enligt lag måste ta. Men det ser inte omöjligt ut för ny gruvbrytning i Åtvidaberg igen.

– Förmodligen inte i de gamla gruvorna men förmodligen i samma stråk. Där kan det finnas malmer som ingen upptäckt än. Det är det vi hoppas på, säger Leif Löfberg.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se