Äggbönder överklagar bur-dom

Två äggproducenter i länet har tillsammans med ett tiotal andra äggbönder i landet överklagat en dom i kammarrätten som slår fast att man inte längre får använda den gamla typen av burar för värphöns.

Bönderna har förvisso, enligt dem själva, slutat att använda de äldre, nu olagliga, burarna men överklagar av principskäl eftersom de anser att domen snedvrider konkurrensen inom EU.

Till exempel får finländska äggproducenter använda de gamla burarna.