Fler fritidsplatser i Norrköping

Barn- och ungdomsnämnden i Norrköping vill ha ett tillskott på 20 miljoner kronor i sin budget för året.

Pengarna ska bland annat användas till fler platser på fritids och till att förbättra matematikundervisningen i skolan.

Men tillskottet behövs också för att utöka antalet platser i barnomsorgen trots att man så sent som i höstas sköt till pengar till en kraftig utbyggnad av dagisplatserna.

Det är fortsatt hög inflyttning och höga födslotal som gör att man nu måste utöka barnomsorgen ytterligare.

Nämndens ordförande Lars Stjernqvist (s) ser dock bara små möjligheter att få pengarna och man kommer nu också se över vad i dagens verksamhet man kan spara in på för att genomföra satsningarna som Stjernqvist anser är nödvändiga.