Ljusning i konflikten om rotationsersättning

Det kan kanske finnas det en lösning på konflikten mellan fackförbundet Kommunal och Landstinget i Östergötland om rotationsersättningen, d v s ersättningen för byten från dag- till nattarbete för undersköterskor, skötare och barnsköterskor.
Avtalet träffades förra året och går ut den sista mars, men landstingsledningen vill inte förlänga det med motiveringen att ekonomin är för dålig. Men när Kommunals medlemmar mötte landstingsdirektören Åke Rosander i går, kom man fram till att diskussionerna skulle fortsätta.