Linköping

Veglunch i skolan på förslag

Miljöpartiet i Linköping vill att alla skolelever i kommunen ska serveras minst en vegetarisk lunch i veckan.

I en motion till Linköpings kommunfullmäktige föreslår man också ett nytt ämne på schemat - klimatsmart mat.

För högstadie- och gymnasieelever föreslår partiet att klimatsmart mat och hur köttproduktion påverkar omvärlden ska läras ut och diskuteras.